Gözlem Yeteneği Nedir?


Gözlem: "Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede" , "İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede"

Bir olayı, bir olayın arkasındaki gerçekleri, bir kişiyi; benliğini, düşüncelerini, duygularını görebilmek; muhakeme yoluyla bunları tutarlı anlamlara dönüştürmek kişinin gözlem yeteneği ile mümkündür. 

Gözlem ve çıkarım yapmak, insan beynini sürekli aktif tutar. İyi bir gözlemcinin beyni saat gibi her an inceleme ve tahminlerde bulunur. Gözlem yeteneği; hafıza, detaycılık, muhakeme, bağıntı kurma, analitik düşünme gibi özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Gözlem yeteneğini geliştirmenin en etkili yolu ise, her an gözlem yapmaktır.

Hepimiz hayatı gözlem yeteneğimizle keşfediyoruz, hepimiz hayatı kendi gözlemimize göre değerlendiriyoruz. Bazılarımız ise bu doğal yetinin ötesine geçip, bunu gerçek bir yetenek gösterisi haline getirebiliyor. 

Varoluştan gelen çok yüksek bir gözlem yeteneği tam olarak bir hediye midir, yoksa hibrit bir lanet midir bilinmez fakat kontrol edilemeyen gözlem yeteneğinin hem iyi, hem de kötü yanları olduğu şüphesiz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar